expresné preklady bratislava
prekladateľský blog - Bratislava

anglický a nemecký jazyk

0948 117 111
fluency@fluency.sk

PON - PIA 9.00 - 17.00

Preklad vysvedčenia

Ako získať efektívny preklad vysvedčenia z/do anglického alebo nemeckého jazyka?

Prečítajte si naše rady ohľadne prekladov školských vysvedčení a ich náležitostí.

Preklad vysvedčenia do anglického alebo nemeckého jazyka

Pri prekladoch vysvedčení máte na výber z dvoch typov prekladov a to je firemný odborný preklad alebo úradný preklad. V zásade sa tieto dva preklady textom a obsahom nijako nelíšia (sú identické) avšak overené sú rozdielne. Kým firemný nesie pečiatku firmy, úradný typ je zviazaný a má okrúhlu pečiatku úradného prekladateľa.
Pri prekladoch v smere zo slovenského do anglického jazyka alebo v smere zo slovenského do nemeckého jazyka, na základe našich skúseností stačí firemný preklad. Zahraničné firmy alebo vzdelávacie inštitúcie, prípadne dokonca aj štátne inštitúcie preklady od slovenských prekladateľských firiem v drvivej väčšine bez problémov akceptujú.
Ojedinele, obzvlášť najmä pri súdnych pojednávaniach prípadne iných právnych úkonoch je potrebný úradný preklad. Preto v prípade, že sa chystáte predložiť Váš preklad vysvedčenia na štátny úrad alebo súdnu inštitúciu, zvážte radšej výber úradného prekladu.

Preklad vysvedčenia z anglického alebo nemeckého jazyka

Pri opačnom smere prekladu, t.j. z cudzích jazykov (AJ alebo NJ) do slovenského jazyka opäť platí, že máte na výber z vyššie uvedených dvoch typov prekladov. Podobne platí aj to, že obsahovo sa nijako nelíšia, rozdiel je len v overení daného prekladu vysvedčenia.
Platí však aj to, že v tomto smere je mierne vyšší dopyt po úradných prekladoch, vzhľadom nato, že slovenské inštitúcie ho vyžadujú v priemere cca pri 50 percentách prípadov.
Stále však platí, že firemný preklad akceptujú vo veľkej miere firmy, organizácie, inštitúcie, ale aj niektoré oficiálne orgány, ktoré nepožadujú úradne overený status daného vysvedčenia.
Klientom odporúčame si vopred zistiť v inštitúcii, ktorej sa chystajú preklad vysvedčenia odovzdať, aký typ prekladu je požadovaný.
Pokiaľ potrebujete firemný preklad Vášho vysvedčenia, veľmi radi Vám s ním pomôžeme v agentúre FLUENCY a to aj v super-rýchlych lehotách dodania. :)